Vol732模特梦心玥白色短上衣配蓝短裙黑丝袜半撩露翘臀美腿诱惑写真72P梦心玥画语界

Vol732模特梦心玥白色短上衣配蓝短裙黑丝袜半撩露翘臀美腿诱惑写真72P梦心玥画语界

 经云:"阳欲脱者,补阴以留之",独参汤是也。本方服二三剂,或五七剂至十剂后,诸恙向安者,接服第三方。

大要暑证,常人白虎加人参汤、黄连香薷饮。是取麻黄轻清发汗行水,如龙之得雨水而飞腾变化莫测也。

 内受酒浆茶水,外受汗衣等湿,亦同此义。答曰:此下焦之阳虚,而不能化下焦之阴也。

若医话之三黄风汤,虽约而应变无穷,名正治当,更详于昔矣。冬温不可名伤寒,则静而得之之病不可名中暑。

不知者反以攻邪太峻,乐用平稳之方,致使邪氛日进,正气日亏,正不胜邪,则轻者重,重者危,卒至不起,乃引为天数,岂不谬哉。审是内伤,以致清气不升,浊阴不降而作者,看何部之病情独现,即在此求之,或宜甘温,或宜辛温,或宜收纳,或宜降逆,如法施之,便可尽目之事矣。

梦遗之病,务审究在上半夜,或下半夜,以定神之所在。又曰:凉风居西南主地。

Leave a Reply